×
Головна (всі акції) Компанії Товари Тарифи Послуги просування Реєстрація / Авторизація Угода користувача Партнерська програма

Текст цієї Угоди є публічною офертою та пропозицією про використання Сайту на зазначених у Угоді умовах.

Акцептом цієї оферти (укладенням Угоди) вважається здійснення третьою особою дій щодо використання Сайту. Відповідно до статей 633, 642 Цивільного Кодексу України повним та беззаперечним прийняттям умов цієї Угоди є факт використання Користувачем Сайту та його сервісів, факт проходження процедури реєстрації Користувачем на Сайті, факт розміщення Користувачем оголошення тощо. Користувач зобов'язується виконувати умови цієї Угоди.

Якщо Користувач не погоджується з умовами Угоди, він не має права користуватися послугами та сервісами Сайту та йому необхідно залишити цей Сайт.

Визначення та терміни

Угода – це користувальницька угода (оферта) про використання Сайту.

Сайт – сукупність веб-сторінок, розташованих у мережі Інтернет, об'єднаних під доменним ім'ям: https://akcii.top/

Адміністрація – керуюча особа адмініструюча Сайт.

Користувач - правоздатна та дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови Угоди та користується Сайтом та її безкоштовними, а також, але не обов'язково, платними сервісами.

Оголошення - текстова та/або графічна інформація про товар, послугу, вакансії тощо. не заборонена законодавством та/або Адміністрацією для розміщення на Сайті призначена для відкритої передачі третім особам з метою купівлі, продажу товарів та послуг, пошуку персоналу та/або отримання інформації.

Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Угоди, тлумачаться Сторонами відповідно до законодавства та звичайних правил тлумачення відповідних термінів, що склалися в мережі Інтернет.

1. Загальні положення

1.1. Ця Угода регулює правовідносини між Адміністрацією та Користувачем. Адміністрація надає Користувачеві можливість використовувати послуги та сервіси Сайту, а Користувач у свою чергу зобов'язується неухильно та беззастережно дотримуватись зобов'язань та правил, закріплених цією Угодою, при використанні Сайту.

1.2. Основним, але не винятковим видом правовідносин Користувача та Адміністрації є послуги Адміністрації з розміщення на Сайті оголошень Користувача, які містять виключно інформацію Користувача призначену їм для відкритої передачі третім особам з метою купівлі, продажу товарів та послуг, пошуку персоналу та/або отримання інформації, а також надання можливості перегляду аналогічної інформації, розміщеної іншими користувачами.

1.3. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує, що повністю ознайомлений і згоден з її умовами, і Користувач дає дозвіл на обробку Адміністрацією своїх персональних даних з метою виконання умов цієї Угоди. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Угоди. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних – з метою можливості виконання умов цієї Угоди. Користувач також погоджується з тим, що у випадках, передбачених чинним законодавством, Адміністрація має право передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Користувача. Обсяг прав Користувача як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий та зрозумілий.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Користувач має право:

Розміщувати оголошення на Сайті шляхом заповнення спеціальної форми. При додаванні публікації Користувач підтверджує, що має право продавати цей товар та/або послугу та несе правову відповідальність за вказану в публікації інформацію;

Безоплатно проходити процедуру реєстрації на Сайті з метою отримання доступу до розширених безкоштовних та, але не обов'язково, платних можливостей Сайту, з метою адміністрування своїх оголошень тощо;

Безкоштовно переглядати оголошення розміщені іншими користувачами.

2.2. Користувачеві забороняється:

Використовувати для реєстрації чужі реєстраційні дані (email, ім'я, телефон тощо);

Передавати свої реєстраційні дані третім особам;

Розміщувати публікації про товари, послуги, отримані незаконним способом;

Використовувати свідомо неправдиву, що вводить в оману інформацію про товар, що продається, та/або про послугу, що надається;

Розміщувати оголошення, що містять інформацію про товари та послуги заборонені для продажу законодавством та/або Адміністрацією на Сайті;

Розміщувати інформацію про більш ніж один товар, послугу, вакансії в одному оголошенні;

Розміщувати однакові оголошення використовуючи один і той самий акаунт користувача;

Розміщувати оголошення дублюючі оголошення з інших облікових записів користувача;

Розміщувати оголошення в категорії та/або підкатегорії, що не відповідає товару, послузі або вакансії, зазначеній в оголошенні;

Вказувати в оголошенні область та/або місто, що не відповідає реальному знаходженню зазначеного в оголошенні товару, послуги, вакансії;

Вводити в спеціальне поле для вказівки заголовка та/або опису оголошення текст з усіма символами у верхньому регістрі, вказувати спеціальні символи та/або повторювані розділові знаки, знаки скорочень тощо, також вводити текстову інформацію шляхом транслітерації та будь-якою мовою крім української та російської (використання інших мов допускається для позначення виробника та моделі та/або серійного коду пропонованого товару тощо);

Вводити в спеціальне поле для вказівки заголовка оголошення нечитаний текст, посилання та/або текст, що містить ненормативну лексику та/або текст, що не відповідає товару, послузі, вакансії інформація про яку розміщується в оголошенні;

Вказувати у спеціальному полі для введення тексту опису товару, послуги, вакансії посилання на сайти, які можуть зашкодити програмному забезпеченню інших користувачів;

Розміщувати оголошення про товари, послуги, вакансії якщо це розміщення може призвести до порушення законодавства;

Розміщувати оголошення про товари, послуги заборонені для продажу законодавством;

Вводити при публікації оголошення як текстову, графічну так і будь-яку іншу інформацію, у тому числі посилання на сайти, які можуть неоднозначно сприйматися будь-якими віковими та соціальними групами, а саме, але не виключно, матеріали порнографічного характеру та/або будь-які інші матеріали, що зображають статеві органи або зносини, насильство, вбивства або трупи людей, матеріали, які можуть ображати релігійні почуття людини.

Розміщувати оголошення, що містять інформацію про продаж/купівлю/рекламу заборонених послуг та товарів - (не дозволяється пропонувати або вимагати незаконні послуги та товари, а також товари та послуги, які порушують/суперечать моральності людини та основ правопорядку, закликають до насильницьких дій, ненависті та дискримінації за расовою, релігійною, статевою ознакою, опис яких містить ненормативну лексику та образливі вислови, заклики та/або пошук шляхів шахрайства та будь-якої іншої протиправної діяльності);

Розміщувати оголошення про будь-які інші товари/послуги/вакансії, які на думку Адміністрації є шахрайськими, які вводять в оману, сумнівними або такими, що можуть порушувати законодавство та/або права інших фізичних або юридичних осіб.

2.3. Користувач зобов'язується:

Користувач зобов'язаний не передавати третім особам пароль для доступу до його облікового запису, у тому числі пароль вказаний самим користувачем при реєстрації та пароль наданий користувачеві Адміністрацією;

Щоб уникнути використання користувацького облікового запису третіми особами, Користувач зобов'язаний в найкоротші терміни змінити пароль та/або адресу електронної пошти, які використовуються для входу в його обліковий запис на Сайті, якщо його email обліковий запис був зламаний або якимось іншим чином пароль для доступу до нього або до облікового запису на Сайті потрапив до третіх осіб, або є підстави так вважати.

При розміщенні оголошень Користувач зобов'язується розміщувати в них текстову та/або графічну інформацію відповідно до цієї Угоди та інструкції, представлені на сайті, надавати повну, точну та правдиву інформацію про товари, послуги, умови продажу, доставки даних товарів та послуг;

Користувач зобов'язується розміщувати інформацію тільки про товари та послуги, які він має право продавати або надавати;

Користувач зобов'язується розміщувати інформацію тільки про товари, які вільні від вимог третіх осіб;

Користувач зобов'язується розміщувати інформацію тільки про товари та послуги, які відповідають нормам безпеки та якості встановлених законодавством;

Користувач зобов'язується розміщувати інформацію про послуги, що вимагають нагляду або дозволу державних органів уповноважених на це, лише за умови, що ці послуги будуть надані відповідно до законодавства, під наглядом та/або з наявністю дозволу державних органів надавати такі послуги;

Користувач при розміщенні оголошень та перегляді своїх оголошень зобов'язаний перевіряти введену або введену ним інформацію на відповідність правилам встановленим цією Угодою та інструкціями, наведеними на Сайті, у разі наявності невірної інформації, застарілих даних, невідповідностей та ін. користувач зобов'язаний внести правки до своїх публікацій;

Користувач у своїх оголошеннях зобов'язується вказувати лише ті умови продажу та/або доставки, які не суперечать нормам законодавства та цій Угоді.

2.4. Адміністрація має право:

Адміністрація вправі заблокувати, прибрати із загального доступу, видалити оголошення Користувача у разі вказівки в оголошенні інформації, що порушує, або такої, яка може порушувати та/або порушити законодавство та/або правила встановлені цією Угодою, а саме, але не виключно у разі якщо:

Заголовок оголошення не відповідає товару або послузі, зазначеній в оголошенні;

Заголовок оголошення містить адресу e-mail, номер телефону, ім'я користувача, адресу web сайту, що повторюється розділові знаки або слова з усіма літерами у верхньому регістрі;

Фото пропонованого товару та/або послуги не відповідає даному товару чи послузі;

Адміністрація має право заблокувати, прибрати із загального доступу, видалити оголошення Користувача в будь-якому іншому випадку на свій розсуд;

Адміністрація має право вносити до тексту оголошення Користувача орфографічні та пунктуаційні зміни, які не впливають на зміст оголошення;

Адміністрація має право переносити оголошення Користувача в інші категорії та/або підкатегорії, у разі неправильної вказівки Користувачем категорії або підкатегорії при додаванні оголошення;

Адміністрація вправі заблокувати обліковий запис Користувача, видалити його або заборонити Користувачеві доступ на сайт у разі порушення користувачем умов цієї Угоди;

Адміністрація має право запросити у Користувача підтвердження інформації вказаної ним на Сайті, у разі невідповідності введеної ним інформації фактичною, компанія має право заблокувати користувальницький обліковий запис Користувача, видалити його, заборонити йому доступ на Сайт, видалити або прибрати із загального доступу всі його оголошення;

3. Обмеження відповідальності

3.1. Користувач підтверджує своє розуміння того, що:

Сайт виконує виключно функцію комунікаційного інструменту, і його призначенням є надання Користувачам за запитом Користувачів інформації про купівлю, продаж товарів та послуг, зазначеної для цього в оголошеннях Користувачів, а також надання Користувачам можливості розміщувати оголошення для продажу товари та послуги.

Адміністрація не є гарантом, організатором, ініціатором угоди між покупцем та продавцем товару та/або послуги, яка є предметом оголошення Користувача.

Користувач використовує Сайт та його сервіси та послуги на свій страх та ризик, несе повну відповідальність, за інформацію, розміщену у своїх оголошеннях, несе повну відповідальність за потенційні збитки, втрати, шкоду, завдану внаслідок розміщення його оголошень на Сайті.

Адміністрація не несе відповідальності за інформацію, розміщену в оголошеннях Користувача, за потенційні збитки, втрати, шкоду, завдану в результаті розміщення оголошень Користувача на Сайті.

Адміністрація не несе відповідальності за дії Користувачів, всі суперечки між Користувачами Сайту вирішуються ними самостійно, без участі Адміністрації, оскільки Адміністрація не є стороною взаємовідносин Користувача-покупця та Користувача-продавця товару та/або послуги.

Адміністрація не несе жодної відповідальності за потенційні збитки, втрати, шкоду або шкоду, завдану в результаті угоди між покупцем або продавцем, або внаслідок несумлінності або злого наміру однієї зі сторін угоди. Користувач також розуміє, що Адміністрація не може бути суб'єктом відшкодування цієї шкоди.

Адміністрація не має змоги контролювати достовірність інформації та якість, законність, відповідність товарів чи послуг, що є предметом оголошень Користувачів Сайту.

Адміністрація не несе жодної відповідальності за злом акаунта користувача на Сайті та/або інші неправомірні дії третіх осіб.

3.2. Адміністрація не несе жодної відповідальності за неподання послуг на Сайті або доступу до Сайту, якщо таке неподання сталося або відбувається не з вини Адміністрації або через обставини непереборної сили (за рішенням уповноважених державних органів, стихійні лиха, масові заворушення, обриви телекомунікаційних мереж тощо) .п.);

3.3. Між Користувачем та Адміністрацією не встановлюються жодні інші правові взаємини, крім тих, що прямо передбачені цією Угодою.

4. Дія Угоди

4.1. Угода діє з моменту початку використання Користувачем Сайту, його платних та безкоштовних сервісів та/або з моменту реєстрації Користувача та діє безстроково;

4.2. Угода може бути розірвана в односторонньому порядку за ініціативою Адміністрації у разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

4.3. Угода може бути розірвана з ініціативи Користувача шляхом припинення використання послуг та сервісів Сайту.

4.4. Адміністрація має право в односторонньому порядку змінювати умови Угоди, при цьому такі зміни набирають чинності з моменту опублікування нової версії Угоди на Сайті.

4.5. При кожному відвідуванні Сайту Користувач зобов'язується перевіряти наявність нової версії Угоди.

4.6. Продовження використання Сайту означає згоду Користувача з умовами нової версії Угоди.

4.7. Якщо Користувач не погоджується з умовами нової версії Угоди, він припиняє користуватися Сайтом.

5. Партнерська програма (зараз не працює)

5.1. Будь-який користувач може стати партнером порталу. Якщо протягом місяця через користувача реєструється компанія та оплачує будь-який тариф, то партнер отримує 10% комісії від купленого тарифу.

5.2. При повторній оплаті компанією свого тарифу, партнер через якого ця компанія зареєструвалася та оплатила тариф отримує комісію 10% від виду тарифу, по суті якщо компанія оплачує платне розміщення, то виплата партнеру проводиться на постійній основі.

5.3. Виплата за безкоштовне розміщення компанії партнеру не провадиться.

5.4. Виплата партнерських відрахувань провадиться кожне 25 число кожного місяця.

5.5. Партнерський код можна отримати в особистому кабінеті після реєстрації в розділі партнер.

5.6. У разі реєстрації 30 та більше компаній на тарифі Стандарт партнер отримує додаткову винагороду 5000 грн.

5.7. У разі реєстрації 30 та більше компаній на тарифі Преміум партнер отримує додаткову винагороду 10 000 грн.

5.8. У разі реєстрації 30 і більше компаній на тарифі Бізнес-партнер отримує додаткову винагороду 20000 грн.

6. Заключні положення

6.1. Адміністрація закликає всіх Користувачів бути сумлінними, також дотримуватись обережності та пильності при використанні Сайту та/або при виникненні правовідносин між Користувачами щодо купівлі, продажу товарів та послуг.

6.2. Кожен Користувач має можливість повідомити Адміністрацію свої зауваження та пропозиції щодо роботи Сайту.

6.3. Повідомлення системного характеру за статусом оголошень надсилаються Користувачеві на адресу електронної пошти, вказану ним під час реєстрації.

6.4. Якщо будь-яке із положень цієї Угоди буде визнано судом недійсним, це не зачіпає дійсність інших положень Угоди.

6.5. Усі розбіжності, що виникають між сторонами у рамках цієї Угоди, врегулюються шляхом переговорів. У разі, якщо сторони в результаті переговорів не досягнуть угоди щодо спору, суперечка розглядається в судовому порядку;

6.6. Сайт, а також програмні засоби сайту, адреса в мережі Інтернет, інформаційне наповнення (текстове та графічне, крім даних, введених користувачами Сайту), торгова марка та фірмовий знак є предметом власності Адміністрації та охороняється нормами міжнародного права.

6.7. Ця угода складена та трактується відповідно до норм законодавства України, всі суперечки, не врегульовані цією Угодою, вирішуються за нормами українського законодавства.